Revidering av utskickslistor (e-post).

Alla som har meddelat sin e-postadress till Garphyttans IF Orientering har fått ett meddelande ”Fråga angående våra medlemsutskick via e-post i Garphyttans IF Orientering 2016.
Detta är bara en kontroll/check att du får information/medlemsutskick från oss i Garphyttans IF Orientering.
Om du är nöjd med att få informationen/medlemsutskicken till din e-postladress så behöver du inte göra någonting.
Vill du ändra/lägga till/ta bort någon e-postadress så vänligen meddela mig, se e-postadress längre ned, så skall jag ändra i vår utskickslista. Det kan ex vara att man önskar få informationen både hem, till arbetet, skolan osv och då lägger vi in även den/de e-postadresserna.
Övrigt:
De som glömt meddela sin nya e-postadress har vi tyvärr missat att nå med frågan pga att den skickats till en icke aktuell e-postadress. Så har vi missat just dig, vänligen meddela din e-postadress så fixar jag till det.
Med vänlig hälsning och tack på förhand
Leif Krüger
Ansvarig för utskickslistorna i Garphyttans IF Orientering
E-post: leif.kruger@gmail.com