TBE vaccin

Tidigare har vi inte haft spridning av TBE-smitta i Örebro län men 2015 kunde vi fastställa flera sjukdomsfall som hade blivit smittade i länet. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka inflammation i hjärna eller hjärnhinnorna.

TBE rekommenderas i Örebro län till

  • Personer som vistas mycket i skog och mark
  • Personer som brukar få många fästingbett
  • Personer som har sommarboende i riskområden i andra län
  • Resenärer som vistas mycket i skog och mark på Åland, i Baltikum eller riskområden i Central- och Östeuropa

Orienterare brukar vara mycket i skog och mark och därför får ni i orienteringsklubbarna denna information.

Läs mer på vår hemsida:

http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Laboratoriemedicinska-kliniken/Mikrobiologi1/TBE/

Med vänliga hälsningar

Hans Fredlund                    Anne Lennell
Smittskyddsläkare              Smittskyddssjuksköterska
Region Örebro län              Region Örebro län