Orienteringsträning

Grön-vit och gul grupp vid Klisbergsvallen. Orange-violett grupp vid Dunderklintarna.

Träningsavslutning

Gårdsjötorp 9XG4+3P Tomasboda, Örebro, Sverige

Alla grupper vid Gårdsjötorp.