Battle of Vikings

Funktionärer Battle of Vikings 2019

Battle of Vikings är en tävling i extremenduro (mer om extremenduro) som äger rum i Lekhyttan den 13 till 14 juli. Det saknas runt 20 banfunktionärer (funktionärer som står längst banan) den 14:e och vi har blivit tillfrågade (även andra föreningar) om vi kan ställa upp.

Som banfunktionär förväntas man göra följande:

  • Ser till att publik inte befinner sig på banan.
  • Ser till att banmarkeringarna är kvar.
  • Ser till att eventuellt skadade förare får hjälp.

Klubben får 300 kr per person som ställer upp. Det ingår även gratis mat för funktionärerna.

För mer info. kontakta helmina@pallhed.se.