Tisdagsträning flyttad till vallen

Den här veckan kommer tisdagens ungdomsträning att vara förlagd till Kilsbergsvallen. Det är lite väl mycket snö i Ånnaboda fortfarande.