Fortsättningskurs, vuxna

Även i år arrangeras en fortsättningskurs för de som vill lära sig lite mer orientering (gul-orange-nivå).

Kurstillfällen:
21 augusti      – Kartpromenad, höjdkurvor och andra bruna karttecken
28 augusti      – ”Sista säkra”, ”Attackpunkter”
4 september   – Vägval, bana med tidtagning, utvärdering

Samling 18.00, Ånnabodastugan, Ånnaboda, avslutning ca 20.00.

Anmälan görs via mejl orientering@garphyttansif.se senast den 13 augusti.

Se inbjudan: Orienteringskurser