Gustaf Löfgrens minnesfond

Som en fin julklapp har Närkes Skogskarlars klubb gett oss 3000 kr ur Gustaf Löfgrens minnesfond för förtjänstfullt ungdomsarbete. Stort tack alla fantastiska ungdomsledare – och ungdomar med föräldrar! Det är er förtjänst!