Tisdagsträning med föräldrainformation 23/8

Alla grupper samlas vid SM-stugan i Ånnaboda kl 18:00.

Samtidigt som barnen tränar är föräldrar varmt välkomna till ett informationsmöte inne i SM-stugan.