ÖLOF:s Ungdoms- och Juniorstipendium 2015

Elin Schagerström och Jesper Melin har idag, i samband med ÖLOF:s Årsmöte, tilldelats ÖLOF:s Ungdoms- respektive Juniorstipendium.